harga-emas.net

Harga Emas Hari Ini
Unit US Dollar Kurs Dollar (BI) Rupiah
Oz 1.803,77 (-35,32) 14.196,00 (+32,00) 25.606.319
Gr 57,99 14.196,00 823.262 (-14.228,37)
Kg 57.992,55 14.196,00 823.262.271
Update Emas : 24 November 2020, pukul 23:30 | Update kurs : 24 November 2020, pukul 10:15
Logam Mulia Antam (dalam ribuan 000)
Gr Antam
21 Oktober 2020, pukul 07:27
Pegadaian
14 Oktober 2020
per Unit (Rp) per Gram (Rp) per Unit (Rp) per Gram (Rp)
1 1.012,0
(+4,0)
1.012,0 1.048,0
(-8,0)
1.048,0
5 4.840,0
(+20,0)
968,0 5.021,0
(-27,0)
1.004,2
10 9.615,0
(+40,0)
961,5 10.006,0
(-20,0)
1.000,6
25 23.912,0
(+100,0)
956,5 24.917,0
(-78,0)
996,7
50 47.745,0
(+200,0)
954,9 49.843,0
(-125,0)
996,9
100 95.412,0
(+400,0)
954,1 99.471,0
(-249,0)
994,7
250 238.265,0
(+1.000,0)
953,1 245.365,0
(-2.070,0)
981,5
500 476.320,0
(+2.000,0)
952,6 493.674,0
(-1.235,0)
987,3
Harga pembelian kembali : Rp. 906,0/gram  (+5,0)
Copyright © 2011 - 2020
harga-emas.net | FAQ