harga-emas.net

Harga Emas Hari Ini
Unit US Dollar Kurs Dollar (BI) Rupiah
Oz 1.588,64 (+7,38) 13.676,00 (-17,01) 21.726.241
Gr 51,08 13.676,00 698.515 (+2.380,17)
Kg 51.075,96 13.676,00 698.514.857
Update Emas : 18 Febuari 2020, pukul 15:25 | Update kurs : 18 Febuari 2020, pukul 10:15
Logam Mulia Antam (dalam ribuan 000)
Gr Antam
18 Febuari 2020, pukul 06:35
Pegadaian
17 Febuari 2020
per Unit (Rp) per Gram (Rp) per Unit (Rp) per Gram (Rp)
1 779,0 779,0 794,0
(+3,0)
794,0
5 3.715,0 743,0 3.802,0
(+15,0)
760,4
10 7.365,0 736,5 7.521,0
(+13,0)
752,1
25 18.305,0 732,2 18.701,0
(-10,0)
748,0
50 36.535,0 730,7 37.356,0 747,1
100 73.000,0 730,0 74.348,0
(+183,0)
743,5
250 182.250,0 729,0 185.815,0
(+578,0)
743,3
500 364.300,0 728,6 370.186,0
(+775,0)
740,4
Harga pembelian kembali : Rp. 697,0/gram  (+1,0)
Copyright © 2011 - 2020
harga-emas.net | FAQ