harga-emas.net

Harga Emas Hari Ini
Unit US Dollar Kurs Dollar (BI) Rupiah
Oz 1.742,21 (-12,39) 15.668,00 (+21,00) 27.296.946
Gr 56,01 15.668,00 877.617 (-5.056,67)
Kg 56.013,35 15.668,00 877.617.203
Update Emas : 29 November 2022, pukul 06:40 | Update kurs : 29 November 2022, pukul 05:00
Logam Mulia Antam (dalam ribuan 000)
Gr Antam
28 November 2022, pukul 06:04
Pegadaian
24 November 2022
per Unit (Rp) per Gram (Rp) per Unit (Rp) per Gram (Rp)
1 979,0
(-2,0)
979,0 1.016,0
(+4,0)
1.016,0
5 4.670,0
(-10,0)
934,0 24.210,0
(+105,0)
4.842,0
10 9.285,0
(-20,0)
928,5 96.250,0
(+410,0)
9.625,0
25 23.087,0
(-50,0)
923,5 598.300,0
(+2.600,0)
23.932,0
50 46.095,0
(-100,0)
921,9 2.389.050,0
(+10.350,0)
47.781,0
100 92.112,0
(-200,0)
921,1 9.548.100,0
(+41.400,0)
95.481,0
250 230.015,0
(-500,0)
920,1 59.606.750,0
(+258.750,0)
238.427,0
500 459.820,0
(-1.000,0)
919,6 238.317.500,0
(+1.034.000,0)
476.635,0
Harga pembelian kembali : Rp. 883,0/gram  (-2,0)
Copyright © 2011 - 2022
harga-emas.net | FAQ